Digisak

DIGISAK er et enkelt, intuitivt og bransjetilpasset PDF -verktøy for deg som arbeider med politidokumenter fra Altinn og øvrige dokumenter i Aktørportalen.

DIGISAK sørger for enkel håndtering av dokumenter – både for ekstern og intern bruk.

For Aktørportalen må det benyttes programvare for OCR-behandling på det skannede dokumentet. OCR (Optical Character Recognition eller optisk tegngjenkjenning) er behandling for å gjenkjenne bokstaver, tall og andre tegn i det innskannede dokumentet og lagring av dette innholdet som søkbar tekst (lagres som oftest som PDF) 

Les mer

3
U

OCR

Utføre tekstgjenkjenning (OCR) for pdf-ene og gjøre dem søkbare

Slå sammen PDF filer

Slå sammen flere PDF-dokumenter til én PDF-fil

P

Paginering

DIGISAK setter raskt inn sidenumrene

PDF håndtering for advokater

 

OCR-behandling

DIGISAK utfører tekstgjenkjenning (OCR) for pdf-ene og gjør dem søkbare.

Ved å kunne identifisere og behandle kun de OCR-manglende sidene, bidrar DIGISAK til en mer effektiv og nøyaktig håndtering av dokumenter. Dette gjør prosessen mer effektiv og reduserer unødvendig arbeid.

Søkbare PDF-er er et krav i.h.t Høyesteretts advokatveiledning.

Paginering

DIGISAK forenkler prosessen med å legge til sidetall i dokumenter. Dette reduserer behovet for manuell innsats, som utskrift og skanning, og gjør prosessen mer tidseffektiv.

DIGISAK gir muligheten til å enkelt sortere sidene i dokumentene og paginere på nytt ved behov. Dette er spesielt nyttig når dokumentene endres.

Forside og innholdsfortegnelse

DIGISAK gjør det mulig å opprette forside og innholdsfortegnelse raskt og nøyaktig, uten behov for manuell innsats.

Verktøy reduserer risikoen for feil eller utelatelser som kan oppstå når disse elementene opprettes manuelt.

Automatisering av slike repetitive oppgaver frigjør tid og ressurser som kan brukes til andre viktige oppgaver.

Sladding av tekst

Sladding brukes for å beskytte konfidensiell informasjon.

Det er viktig å sørge for at sladdingen utføres nøyaktig og pålitelig for å oppnå målene for personvern og konfidensialitet.

Med DIGISAK får du

  • mulighet for å samle flere PDF-dokumenter til en PDF-fil
  • flere kan arbeide med samme dokument med etterfølgende sammenslåing av kommentarer og bokmerker
  • håndtering av bokmerker og sidenummerering uten å måtte anskaffe annen programvare
  • sidenumrene automatisk midtstilt og i rød skrift nederst på siden
  • redigering av utdrag med flytting av bokmerker, kommentarer, sider osv.
  • funksjonalitet for å opprette forside og innholdsfortegnelse i PDF dokumentene
  • mulighet til å levere dokumenter fra DIGISAK/Advocate Desktop over til Aktørportalen i henhold til domstolsadministrasjonens krav til utveksling av saksdokumenter.

Bare nysgjerrig? Eller vil du bestille med en gang?

Send inn skjemaet nå så kontakter vi deg for en prat.

"*" obligatorisk felt