DIGISAK

DIGISAK gir en helt ny oversikt og effektivitet i arbeid med digitale straffesaksdokumenter og dokumentutdrag i sivile saker.

Verktøyet frigjør tid, bidrar til raskere og bedre oversikt, og gir ikke minst et fortrinn i retten gjennom oversikt og lynraske søkemuligheter.

Anders Brosveet (H), Advokat & managing partner, Elden Advokatfirma AS

Funksjoner

for dokumentsamling / utdrag

Les mer

7

Funksjoner

for straffe- og sivilesaker

Les mer

7

DIGISAK- et enkelt, raskt og intuitivt PDF -verktøy utviklet for å maksimere utbyttet av faktisk tidsforbruk.

OCR-behandling

DIGISAK utfører tekstgjenkjenning (OCR) for PDF-ene og gjør dem søkbare.

Ved å kunne identifisere og behandle kun de OCR-manglende sidene, bidrar DIGISAK til en mer effektiv og nøyaktig håndtering av dokumenter.
Dette gjør prosessen mer effektiv og reduserer unødvendig arbeid.

Søkbare PDF-er er et krav i.h.t Høyesteretts advokatveiledning.

Paginering

DIGISAK forenkler prosessen med å legge til sidetall i dokumenter. Dette reduserer behovet for manuell innsats, som utskrift og skanning, og gjør prosessen mer tidseffektiv.

DIGISAK gir muligheten til å enkelt sortere sidene i dokumentene og paginere på nytt ved behov. Dette er spesielt nyttig når dokumentene endres.

Forside og innholdsfortegnelse

DIGISAK gjør det mulig å opprette forside og innholdsfortegnelse raskt og nøyaktig, uten behov for manuell innsats.

Verktøy reduserer risikoen for feil eller utelatelser som kan oppstå når disse elementene opprettes manuelt.
Automatisering av slike repetitive oppgaver frigjør tid og ressurser som kan brukes til andre viktige oppgaver.

Sladding av tekst

Sladding brukes for å beskytte konfidensiell informasjon.

Det er viktig å sørge for at sladdingen utføres nøyaktig og pålitelig for å oppnå målene for personvern og konfidensialitet.

Sammenligning

DIGISAK gir en nyttig funksjon for å sammenligne hoveddokumentlister fra politiet med tidligere versjoner for å identifisere nye og slettede sider fra forrige hoveddokumentliste.

Automatisert sammenligning sparer tid som ellers ville blitt brukt på manuell gjennomgang for å oppdage endringer.

Personlige bokmerker

Personlig bokmerket vil alltid gå til siste versjon av hoveddokumentliste.

Bokmerker lar man enkelt hoppe til spesifikke sider av dokumentet, noe som sparer tid, spesielt i store dokumenter.

DIGISAK gjør det mulig å opprette egne bokmerker og bokmerkemapper.
Man kan opprette et personlig bokmerke med markert tekst i et dokument uten å måtte skrive inn tittel eller navn manuelt.

DIGISAK gir mulighet for å eksportere personlige bokmerker til Word eller PDF.

Kommentarer / markeringer

Med DIGISAK kan du legge til, importere og eksportere kommentarer.

En spesielt nyttig funksjon er at kommentarene blir automatisk overført fra den forrige versjonen av et dokument til den nyeste versjonen.

Indeksert søk

Målet med søkefunksjonen i DIGISAK er å forenkle og effektivisere prosessen for advokater når de skal finne relevante data. Brukere har fleksibiliteten til å velge hvilken fil de ønsker å søke i eller søke i alle tilgjengelige filer. I tillegg kan man spesifisere hvilken dokumentsamling i saken man vil utføre søket i.

DIGISAK gir brukere muligheten til å søke etter spesifikke bokmerker, dokumentindeks, fritekst med ett eller flere ord, og mer. Den omfattende søkefunksjonaliteten gir også brukerne mulighet til å bruke ulike filtre for å innskrenke søkeresultatene, slik at de raskt og presist kan finne den informasjonen de trenger.

Dette bidrar til å optimalisere advokaters arbeid og sikrer at de kan behandle dokumenter effektivt og nøyaktig.

Bare nysgjerrig? Eller vil du bestille med en gang?

Send inn skjemaet nå så kontakter vi deg for en prat.

"*" obligatorisk felt