Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger, men vi er i vekst og stadig utvikling. Derfor er en generell søknad med CV fra advokatfullmektiger, eller deg som studerer jus som er relevante i ft. vår produktportefølje, velkommen.

Denne kan du sende til iren@jussys.no som så vil ta kontakt for en samtale.