Almennpraksis

Produkter:

Advocate Desktop

Et enkelt og intuitivt program for saks-og klientbehandling. Det inneholder alle de funksjonene du som advokat trenger i hverdagen.

Les mer

Know Your Client

Sikrer en systematisk gjennomføring av nødvendige kundeundersøkelser med bakgrunn i «hvitvaskingsloven» og advokatfirmaets rutiner.

Les mer

Compensatio

Rask og effektiv beregning av erstatningskrav basert på lover, forskrifter, rettspraksis og øvrige forutsetninger.

Les mer

DIGISAK

Et enkelt, rask og intuitivt Pdf -verktøy
utviklet for å maksimere utbyttet av
faktisk tidsforbruk.

Les mer

Offentlig salær

Modulen er programmert i henhold
til salærforskriften og henter
automatisk relevant informasjon fra
Advocate Desktop.

Les mer

Bibjure

Et unikt elektronisk biblioteksystem med en grunndatabase bestående av over 35 000 juridiske litteraturreferanser.

Les mer

Jussystemer kurs

Fleksible, digitale kursnyheter for advokater

Les mer