Know Your Client
(KYC)

Sikrer en systematisk gjennomføring av nødvendige kundeundersøkelser
med bakgrunn i hvitvaskingsloven og advokatfirmaets rutiner

Virksomhetsinnrettede risikovurderingen

Risikovurderingen og hjelp til tilpasning av rutinene for advokatforetak

Oversikt og kontroll over klientmidler/transaksjoner

Grunnlag for egenerklæring med revisoruttalelse

  • Statistikk
  • Eiendomsmegling
  • Antihvitvasking
  • Organisering/drift

BankID legitimering/
signering

Koblet til BankID for legitimering/signering ved onboarding og ved legitimeringsbehov for rollepersoner underveis i kundeundersøkelsen

Tilgang til nødvendige
eksterne/off. registre

  • Brønnøysundregistrene
  • ProffForvalt
  • BankID AML: PEP oppslag, Sanksjonslister
  • Tilgang til internasjonale registre etter behov

Client on-boarding
(Klientreg)

Web-løsning hvor klient selv registrerer og legitimerer seg ved BankID

Interaktive oppslag

Advokatfirmaets rutiner kan bygges
inn i løsningen for interaktive oppslag

Dokumentasjon og
godkjenning

All dokumentasjon i form av: PDF-bekreftelse og ulike vedlegg som lagres under sak

Risikoklassifisering

Mulighet for å klassifisere risiko og dermed vurdere behov for forsterkede tiltak

Know Your Client (KYC) hvitvaskingskontroll som inkluderer advokatfirmaets rutiner.

Client on-boarding (Klientreg) med BankID legitimering.

Prosessorientert, brukervennlig og intuitivt verktøy for advokatkontorets oppfyllelse av undersøkelsesplikten og krav til dokumentasjon i h.t. hvitvaskingsloven.

Løsningen hjelper deg når du skal ta stilling til krav om forsterket kontroll.

Tilgang til nødvendige eksterne/off. registre direkte KYC og Klientreg.

Våre løsninger er så brukervennlige at mange av våre kunder bruker KYC og Klientreg i sin generelle kundekontroll når oppdraget ikke omfattes av hvitvaskingsloven.

Det er ikke et krav å bruke våre øvrige fagløsninger om du vil bruke Know Your Client og Klientreg, men det kan utvilsomt bidra til å effektivisere.

Bare nysgjerrig? Eller vil du bestille med en gang?

Send inn skjemaet nå så kontakter vi deg for en prat.

"*" obligatorisk felt