Aktuelt

Effektivisering av digital straffesakshåndtering

Effektivisering av digital straffesakshåndtering

– gratis kurs; 29. februar, kl. 16:00 - 18:45 Meld deg på fysisk kurs her Meld deg på livestream her Meld deg på gratis kurs i effektiv håndtering av straffesaksdokumenter. Program: 16:00 - 16:30 Oppmøte + kaffe og pizza 16:30 - 18:00 Effektivisering av arbeid med...

les mer
3. utgave av Erstatningsrett – en lærebok | Morten Kjelland

3. utgave av Erstatningsrett – en lærebok | Morten Kjelland

Erstatningsrett - en lærebok er en bred fremstilling av norsk erstatningsrett og beskriver samtidig erstatningsrettens internasjonalisering. Boken gir en helhetlig fremstilling av erstatningsrettens to hovedspørsmål: Foreligger det erstatningsansvar? Og i så fall,...

les mer
Versjon 2.0 av Personskadeportalen er faset helt inn!!!

Versjon 2.0 av Personskadeportalen er faset helt inn!!!

Hva du finner i Personskadeportalen Hjelpeskisser Hjelpedokumentene består av skisser, tabeller og andre visualiseringer over ulike emner. De kan fritt benyttes i prosedyrer og saksbehandling, og kan lastes ned som PDF - og deretter kan du printe ut i en...

les mer
Viktige endringer i revidert statsbudsjett 2023

Viktige endringer i revidert statsbudsjett 2023

Alderspensjoner og AFP får et eget økt skattefradrag. Dette gjelder for pensjoner opp til 246.800 kroner (før revidert statsbudsjett var det på 219.950 kroner). Har du høyere pensjonsinntekt enn dette, blir reduksjonsbeløpet (32.825 kroner) redusert med 16,7 prosent...

les mer
Rettshjelpsatsen øker

Rettshjelpsatsen øker

«Som følge av den ekstraordinære lønns- og prisjusteringen, øker rettshjelpsatsen fra 1 140 kroner til 1 180 kroner fra 1. juli 2023. Samlet foreslås bevilgningen økt med 37,4 mill. kroner», skriver regjeringen. Satsen øker, og det er veldig positivt. Husk at dersom...

les mer

Utredningstjeneste ScanCrash

Utredningstjeneste Scan Crash ScanCrash er et avansert simulasjonsprogram som brukes for å gjenskape hendelsesforløpet og simulere trafikkulykker. Programmet er verdensledende på markedet og rekonstruerer ulykker med alle typer kjøretøy og alle typer...

les mer
Advokatforeningen om hvitvasking

Advokatforeningen om hvitvasking

Advokatforeningen gjør oppmerksom på at alle advokater må ha skriftlige rutiner og risikovurdering av egen virksomhet. I tillegg må det kunne dokumenteres hvordan hvitvaskingskontrollen håndteres. Alle advokater er videre pålagt å gjennomføre opplæring i...

les mer
4 tips til opprydding i biblioteket

4 tips til opprydding i biblioteket

1. Sjekk at alle bøker har strekkode/er registrert i Bibjure 2. Plasser uregistrerte bøker etter forhåndsdefinert Bibjure indeks 3. Sjekk utlånsstatistikk og purre opp utlånte bøker 4. Rydd vekk eldre utgaver og sjekk at dere har nyeste utgave av boken...

les mer
Endringer i forskrift om salær

Endringer i forskrift om salær

Endringer i forskrift om salær fra det offentlige til advokater mv.: §2. første ledd Salærsats endres fra 01.01.2017 fra kr 995,- til kr 1 020,-(timesats som gjaldt da arbeidet ble avsluttet). §8. Reisefravær I tidsrommet kl. 0800-1600 på hverdager (mandag...

les mer