Referanser

Våre advokater arbeider i hovedsak opp mot det offentlige, og siden Advocate Desktop automatisk genererer salærskjemagrunnlag basert på sakstype og timeføring, har våre rutiner rundt avregning blitt enklere og bedre.

Vi har brukt Advocate Desktop i integrasjon med Visma regnskap siden 2007, og er godt fornøyd med løsningen. Timeregistreringen er enkel, fakturerte beløp og midler på klientkonto er oversiktlig på hver sak. Vi får ut rapporter på det vi har behov for, både til internt bruk og opp mot klienter og betalende part. Ønsker vi egne rapporter bistår supportavdelingen hos Jussystemer med dette.

Jussystemer tilbyr opplæring, kursing og support raskt og effektivt, samtidig som de er i konstant dialog med det offentlige og oss brukerne om forbedring og oppdatering av systemet.

Tonje Bråthen
Kontorsjef/Advokatassistent DNA
Advokatfirmaet Sulland

Vi har vært brukere av Advocate desktop og Compensatio i mange år, og gjennom disse årene har vi fått muligheten til å påvirke fagtilpasninger som ivaretar det behovet som advokater innenfor erstatnings- og forsikringsretten har. Dette har gitt programvarene et solid fundament innenfor disse områdene.

Jussystemer er praktisk orienterte i forhold til advokatens hverdag og våken i forhold til de endringene som løpende skjer i bransjen, det er derfor Jussystemer er den leverandøren som det er naturlig for oss å samarbeide med.

Ole Andresen
Advokat/partner, Riisa & co

Vi har brukt Advocate Desktop og Jussystemers bransjeløsning for drift siden 2002.

Det er ubetalelig å kunne ha kun ett sted å forholde seg til når det gjelder den daglige IT-driften av våre programmer.

Tore Leiros Advokat
Advokatene Leiros & Olsen AS

Vi har benyttet Advocate Desktop (AD) og fulgt med i utviklingen helt siden 2004. Siden våre advokater har mange saker innen strafferett ble utfylling av Arbeidsoppgave og salærfastsettelse en stor del av hverdagen. Integrasjonen mellom sakssystem, salærskjemaet, og ikke minst Visma regnskapssystem gir oss løpende, god oversikt over økonomien i sakene.

For flere år tilbake tok vi i bruk Jussystemers drifts/SKY-løsning for advokatbransjen med smertefri overgang takket være god planlegging og støtte fra alle involverte. For et advokatfirma som vårt er det betryggende å vite at så vel IT-verktøy som driften av disse er i trygge hender og at vi kan benytte løsningene utenfor kontoret om det er på hjemmekontor, på reise eller i en rettsal.

Vi opplever god dialog med Jussystemers medarbeidere når vi har spørsmål innen support og endringsbehov. I vår aktive deltagelse i Jussystemers utvikling, spesielt innen strafferett og forsvarernes behov har vi erfart Jussystemer som både lydhøre og løsningsorienterte. Løsninger vi har foreslått blir veldig raskt en del av Jussystemers leveranse.

For oss har det vært nyttig å være med på, og ikke minst bidra til løsninger på reisen fra papir til digitalisering. Dokumentløsningen i Altinn og Jussystemers Digisak er begge løsninger vi har stor glede av, både i bruk og ved å bidra med viktige innspill til Jussystemers utviklere.

Indira Ocuz Eikefjord
Dipl. jur./ Daglig leder
Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS