Personskadeportalen

Kunnskap og dokumentasjon som forenkler og effektiviserer hverdagen for alle som arbeider med personskaderettslige spørsmål.

Les mer

3

Hvem er Personskadeportalen for?

ALLE – både «ferske» i personskaderett og spesialister! Personskadeportalen benyttes som onboarding-plattform for de som skal sette seg inn i eller friske opp kunnskap om personskadeerstatning, og som et oppslagssted der de erfarne søker svar på spesifikke fagspørsmål.

Portalen benyttes av domstoler og andre avgjøringsorganer, samt advokater/saksbehandlere på skadevoldersiden og skadelidtsiden (herunder bistandsadvokater).

Personskadeportalen benyttes av en rekke medisinsk sakkyndige i skadesaker, som finner informasjon av betydning for erklæringsskriving og annet arbeid forbundet med sakkyndigoppdrag.

Klikk på bildet for å se et utsnitt av portalen

{

Hanne og jeg fikk en veldig bra introduksjon av den nye versjonen av Personskadeportalen. Det ser veldig lovende ut. Innholdsmessig veldig bra kvalitet og svært bra struktur.

– Tone Bjørndahl
Gjensidige, Fagansvarlig personskade Bil
Les hele referansen

Hanne og jeg fikk en veldig bra introduksjon av den nye versjonen av Personskadeportalen. Det ser veldig lovende ut. Innholdsmessig veldig bra kvalitet og svært bra struktur.

Vi likte spesielt godt at man nå kan tilpasse siden litt mer individuelt og lage seg favoritter.

Veldig bra at søkefunksjonen har blitt forbedret, slik at det blir lettere å finne relevante avgjørelser både fra Finansklagenemnda og domstoler.

Det er også mange relevante kurs på video, som er nyttig både for nyansatte og de som ønsker å oppdatere seg på et fagfelt.

 – Tone Bjørndahl
Gjensidige, Fagansvarlig personskade Bil

{

Personskadeportalen er en side jeg vil anbefale til alle som jobber eller har interesse i personskaderett. Her finner man kurs og oppdaterte domsmateriell for de ulike emnene innen personskderetten. 

– Advokat Robin Brauti
Advokatfirmaet Nidaros
Les hele referansen

Personskadeportalen er en side jeg vil anbefale til alle som jobber eller har interesse i personskaderett.

Her finner man kurs og oppdaterte domsmateriell for de ulike emnene innen personskderetten.

Siden er brukervennlig og oversiktlig, noe som gjør det enkelt å finne fram til de aktuelle emnene.

 – Advokat Robin Brauti
Advokatfirmaet Nidaros

Personskadeportalen er en svært nyttig digital tjeneste der alle som arbeider med personskadeerstatningssaker bør ha tilgang, slik som til Lovdata. Det finnes ikke noen sammenlignbar tjeneste. Portalen bidrar til forbedring og kompetansehevning hos både de ferske og erfarne advokater, jurister og saksbehandlere i vårt daglige arbeid med disse til tider kompliserte juridiske erstatningsspørsmålene personskadesakene kan reise.

Det unike med portalen er tillegget. Alle de relevante rettskilder (avgjørelser – alle innsastser, forarbeider, litteratur, m.mer) er nøye systematisert under klikkbare faner for hvert enkelt ansvarsområde (bilansvar, yrkesskadeansvar, pasientskadeansvar mv.) Du finner egen side for årsakssammenheng, med sorterte materiale knyttet til hvert enkelt beviskriterium, overføringsverdier til andre skadetyper, utmåling og øvrige emner som gjenåpning, frister, prosessregler, m.mer.

I tillegg er det en rekke domssammendrag som spisser hva den enkelte avgjørelse berører. Du finner forklaringsvideoer og kurs, litteratur fra et bredt utvalg; Tidsskrift for erstatningsrett, Nordisk Forskningstidskrift, Nytt i privatretten, for å nevne noen. Det vil si kilder man kanskje ellers hadde slitt med å finne, eller brukt mye tid på å finne, er nå samlet og systematisert på ett sted.

Portalen innehar også skissene over en rekke rettslige problemstillinger laget av dr. juris Morten Kjelland. Disse kan man laste ned og benytte f.eks. under hovedforhandlinger.

Portalen er stadig under utvikling. Man finner en nyhetsside der man holder seg oppdatert på løpende erstatningssaker i media, og man får videokommentarer til nyere rettspraksis. Man kan lage favoritter, ta kurs med etterfølgende oppgaver som rekvirerer godkjente kurstid hos Advokatforeningen.

Vi kan varmt anbefale personskadeportalen.

Advokat Mari Flendalen

Personskadeteamet i KLP

Hva er Personskadeportalen?

Personskadeportalen er et legal tech-produkt som forenkler og effektiviserer hverdagen for alle som arbeider med personskaderettslige spørsmål. Den inneholder kort sagt alt du trenger å kunne for å håndtere personskadesaker, og gir enkelt tilgang til et stort og systematisert kildemateriale.

Siden Personskadeportalen er ment som et effektiviserende saksbehandlingsverktøy, er den bygget for å hjelpe advokater og andre i praktiske problemstillinger. Derfor er alle kildene tematisert, det vil si at du som bruker kan slå opp på bestemte temaer og problemstillinger for å finne svar, relatert til

 • Ansvarsgrunnlag relatert til trafikkskader, yrkesskader, voldsskader, pasientskader, virksomhetsansvar ved svikt i barnevern eller skole/mobbesaker med mer
 • Årsakssammenheng og bevis, både generelle regler og «de fire vilkår»
 • Erstatningsutmåling, både økonomiske tap og ikke-økonomiske tap
 • Øvrige emner, som skadelidtes medvirkning (avkortning), gjenåpning, frister med mer

For hvert av disse temaene kan brukerne slå opp på

 • Tematiserte rettsavgjørelser og domssitater, fra både domstoler, Trygderetten og nemnder (Pasientskadenemnda, Finansklagenemnda, Erstatningsnemnda for voldsofre)
 • Tematiserte artikler og bøker
 • Tematiserte, sammenstilte lovkommentarer, med lenker til Lovdata, Karnov og Rettsdata
 • Tematiserte forklaringsvideoer, til bruk som oppslagsverk
 • Tematiserte e-bøker med sjekklistefunksjon
 • Tematiserte e-kurs, med kursbevis og etterutdanningstimer
 • Hjelpedokumenter, til fri bruk i saksbehandling og prosedyrer (PDF for opplast i Aktørportalen)
 • Tematiserte lenker til en rekke eksterne aktører av relevans i personskadesaker
 • Tematiserte nyheter, både juridiske og fra mediebildet

Personskadeportalen er interaktiv, i den forstand at du kan samle på dine favorittkilder og på den måten bygge opp din egen portefølje av dommer, hjelpedokumenter, artikler filmer med mer.

Vær faglig oppdatert

Personskadeprotalen gjør det enkelt å være faglig oppdatert på et område der «juss er ferskvare».

Mens problemet tidligere var å få tak i rettskilder, er utfordringen i dag å holde oversikten over et stort og til dels ubearbeidet kildemateriale.

Portalen ajourføres normalt ukentlig, og senest hver fjortende dag. Det legges da inn avgjørelser etter en redaksjonell seleksjon av hva som er de mest prinsipielle eller på andre måter viktige avgjørelser som avsies fortløpende.

Spar tid på «kildejakt»

Kildene er ferdig systematisert og pedagogisk presentert for deg, slik at du ikke selv trenger å lete dem opp i Lovdata, Rettsdata og andre kilder.

Vi får stadig tilbakemeldinger på at denne er én av hovedgrunnene til at kundene fortsetter å abonnere på tjenesten – og at vi får flere brukere.

Kundene våre tilbakemelder også at de har stort utbytte av å kunne ha fri tilgang til de rundt 60 hjelpedokumentene, som benyttes i saksbehandling og prosedyrer ved domstolsbehandling.

Personskaderettens «Netflix»

Få kurstimer og kursbevis uten ekstra kostnader.

Personskadeportalen inneholder ikke bare rettskilder, men du har også tilgang til en slags personskaderettens «Netflix».

Filmsamlingen utvides fortløpende og består av en rekke e-kurs innen juss og medisin/sakkyndigarbeid. Samlingen rommer 300 enkeltfilmer som også kan benyttes som oppslagsverk ved å være søkbare og indekserte.

Temaer i personskadeportalen

Ansvarsgrunnlag

 • Bilansvar
 • Pasientskadeansvar
 • Voldsoffererstatning
 • Arbeidsgiveransvar
 • Transportansvar
 • Diskrimineringsansvar

Årsakssammenheng

 • De fire vilkår
 • Skadeevne
 • Akuttsymptomer
 • Brosymptomer
 • Forenlighet
 • Overføringsverdier til ulike skadetyper

Utmåling av erstatning

 • De fire grunnprinsippene
 • Inntektstap
 • Merutgifter
 • Hjemmearbeidstap
 • Barneerstatning
 • Menerstatning
 • Oppreisningserstatning
 • Forsørgertap
 • Tredjepartstap

Øvrige emner

 • Medvirkning (avkortning)
 • Gjenåpning og etteroppgjør
 • Skade voldt av flere/regress
 • Lemping
 • Frister
 • Bevis og prosess
 • Medisin og sakkyndigarbeid

Hvordan går jeg frem for å bestille eller få mer informasjon?

Om du ønsker en visning av portalen, kan dette settes opp på et tidspunkt som passer for deg og eventuelt andre i din virksomhet. Visningen foregår på Zoom/Teams og tar normalt 20 minutter. Visningen koster selvsagt ikke noe.

Velg visning eller bestilling(Påkrevd)

Priser

 • 1-2 brukere kr 260 pr mnd pr bruker, kr 3 120 årlig
 • 3-6 brukere kr 240 pr mnd pr bruker, kr 2 880 årlig
 • 7-10 brukere kr 230 pr mnd pr bruker, kr 2 760 årlig
 • 11-15 brukere kr 220 pr mnd pr bruker, kr 2 640 årlig

15 brukere utgjør også maks pris, slik at for 15 brukere eller flere betales kr 37 500 eks. mva. per år for et ubegrenset antall brukere som arbeider innen samme firma/virksomhet.

Personskadeportalen er utviklet av Lexia Education i samarbeid med Jussystemer AS.
Professor Morten Kjelland er fagredaktør av portalen.

Kjelland er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Ble cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Han har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Morten Kjelland arbeider som professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har før det hatt en tilleggsstilling ved ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017. Fast foreleser på Nasjonale helsefag (for helsepersonell med utdanning utenfor EØS området) og for fjerdeårsstudenter på Medisinsk fakultet UiO. Fra 2002 har Kjelland vært fast vara i NMBU forskningsetisk forum.

Kjelland har skrevet en rekke bøker i blant annet erstatningsrett, helserett og velferdsrett, og har vært ansvarlig faglærer i flere av disse fagene. Han har vunnet JSUs undervisningspris flere ganger, og er engasjerende foreleser med lang og bred undervisningserfaring.