Våre produkter

Personskadeportalen

Kunnskap og dokumentasjon som forenkler og effektiviserer hverdagen for alle som arbeider med personskaderettslige spørsmål.
Les mer

Jussystemer Kurs

Digitale kostnadsfrie ajourføringskurs til advokater. Ajourføringskursene gir oppdatering innenfor 12 forskjellige rettsområder
Les mer

Digisak

DIGISAK er et enkelt, intuitivt og bransjetilpasset PDF-verktøy for deg som arbeider med politidokumenter fra Altinn og øvrige dokumenter i Aktørportalen.
Les mer

Compensatio

Raskt og effektiv beregning av erstatningskrav basert på lover, forskrifter, rettspraksis og øvrige forutsetninger.
Les mer

Skytjeneste

En bransjetilpasset skytjeneste som effektiviserer IT-hverdagen. Vi tar ansvaret for driften av programvaren din.
Les mer

BibJure 4

Et unikt elektronisk biblioteksystem med en grunndatabase bestående av over 30 000 juridiske litteraturreferanser.
Les mer

Compliance – Hvitvasking

Know Your Client (KYC) hvitvaskingskontroll som inkluderer advokatfirmaets rutiner.
Les mer

Advocate Desktop

Et enkelt og intuitivt program for saks- og klientbehandling. Det inneholder alle de funksjonene du som advokat trenger i hverdagen.
Les mer