Bærekraft

Hvordan kan vi, en programvareleverandør til advokatbransjen, gjøre verden til et litt bedre sted for framtidige generasjoner? Det var det store spørsmålet vi stilte oss i Jussystemer. Vi tror nemlig at veien til et mer bærekraftig samfunn går gjennom en rekke små og store handlinger – og at alle må bidra.

Les mer

3

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt

Hvordan kan vi, en programvareleverandør til advokatbransjen, gjøre verden til et litt bedre sted for framtidige generasjoner? Det var det store spørsmålet vi stilte oss i Jussystemer. Vi tror nemlig at veien til et mer bærekraftig samfunn går gjennom en rekke små og store handlinger – og at alle må bidra.

Skal vi lykkes med å nå FNs bærekraftmål, kreves det at ord som «klimavennlig», «sirkulærøkonomi» og «samfunnsansvar» må forankres i handling.

Jussystemer ønsker å være en bidragsyter for en bærekraftig praksis i advokat- og IT-bransjen. Ved å styrke og utvikle kjernen i virksomheten vår – teknologiske løsninger – vil vi ta miljøansvar, oppmuntre til mindre unødvendig reising og være et godt eksempel på et arbeidsliv med fleksibilitet gjennom digitale løsninger kan gi like muligheter. Det er på høy tid at vi alle bretter opp ermene – og  blir med på dugnaden.

Det begynte med Brundtland

Begrepet «bærekraftig utvikling» ble lansert av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling – ledet av Gro Harlem Brundtland – i 1987. I korte trekk er det en anerkjennelse av at vi bare har én klode, med begrensede ressurser, og at vi har et felles ansvar for å forvalte ressursene på en måte som ikke ødelegger for framtidige generasjoner.

Selv om bærekraft har stått på dagsorden i over 30 år, går utviklingen på mange områder fortsatt i feil retning – med økte klimagassutslipp og tap av natur og biologisk mangfold.

I 2015 vedtok FNs medlemsland en felles arbeidsplan i form av 17 bærekraftmål for å bremse klimaendringene, utrydde fattigdom og utjevne sosiale ulikheter innen 2030. Store og komplekse problemer må løses på kort tid, med optimisme for framtiden – så lenge alle bidrar med det de kan.

Slik jobber vi med bærekraft

For oss er digitalisering og det grønne skiftet to sider av samme sak – og den arenaen hvor Jussystemer kan være med å gjøre en forskjell. Smarte digitale løsninger kan bidra til å redusere klimagassutslippene betraktelig, i tillegg til å øke effektiviteten og gi bedre kvalitet på tjenestene. Vi har valgt å satse på spesielt tre områder:

Digital kursvirksomhet

Alle som kjenner Jussystemer, vet at vi er glad i det fysiske kursformatet. Men da koronapandemien traff landet, ble vi også nødt til å tenke nytt og satse på digitale kursløsninger. Det fungerte så godt at vi bestemte oss for å etablere permanent digitalt kursformat som en del av bærekraftstrategien vår– så nå har jurister og advokater over hele landet tilgang til ajourføringskurs innen en rekke rettsområder via kursportalen vår Jussystemer kurs.

Men hva har digitale kurs egentlig med bærekraft å gjøre? Faktisk en hel del. For det første betyr det mindre reising og reduserte utslipp. Og siden flyreiser har spesielt negative innvirkninger på klima, vil det faktisk utgjøre en forskjell å være bidragsyter til digitale omstillingsprosesser i bransjen, og gå foran som et godt eksempel i sektoren, og tilrettelegge for økt digital kursvirksomhet.

For det andre er nettkurs et teknologisk konkret tiltak som kan fremme likestilling og mangfold i advokatbransjen. Med mer fleksible og effektive måter å holde seg faglig oppdatert på, blir det enklere å kombinere en travel advokatjobb med familieliv og omsorg for barn. I tillegg blir kursene like tilgjengelige for alle, uansett om man befinner seg i Oslo eller Odda.

Digisak

Mange er fortsatt tilhengere av fysiske dokumenter, utskrifter og ringpermer, men digitale systemer er i ferd med å endre også advokatbransjen. Heldigitale rettssaker og papirløse domstoler testes ut, og det er ingen tvil om at det vil gi en betydelig miljøgevinst å si farvel til papirbunkene og de grønne arkivmappene.

Jussystemer ønsker å bidra med å gjøre det mer tilgjengelig og attraktivt for advokater å benytte seg av digital gjennomføring i rettsprosessen. Derfor har vi utviklet Digisak, et PDF-verktøy for digitalisering av saksdokumenter. Slik håper vi å slå to fluer i en smekk ved å forenkle dokumenthåndteringen og samtidig minske ressursbruken.

Bærekraft i leverandørkjeden

Som kunde skal du føle deg sikker på at Jussystemer samarbeider med leverandører som har bærekraft innarbeidet i forretningsmodellen sin. I tillegg til å selge abonnement på programvare, leverer vi også bærekraftige driftstjenester gjennom vårt partnersamarbeid med IT-leverandøren Braathe Gruppen AS. At vi valgte nettopp Braathe Gruppen, er ikke tilfeldig. Braathe Gruppen jobber målrettet med å finne de mest energi- og ressurseffektive løsningene –  og har fokus på sirkulær bruk av IT-utstyr.