4 tips til opprydding i biblioteket

feb 26, 2018

1. Sjekk at alle bøker har strekkode/er registrert i Bibjure

2. Plasser uregistrerte bøker etter forhåndsdefinert Bibjure indeks

3. Sjekk utlånsstatistikk og purre opp utlånte bøker

4. Rydd vekk eldre utgaver og sjekk at dere har nyeste utgave av boken tilgjengelig