Endringer i forskrift om salær fra det offentlige til advokater mv.: §2. første ledd Salærsats endres fra 01.01.2017 fra kr 995,- til kr 1 020,-(timesats som gjaldt da arbeidet ble avsluttet). §8. Reisefravær I tidsrommet kl. 0800-1600 på hverdager (mandag...

les mer