«Som følge av den ekstraordinære lønns- og prisjusteringen, øker rettshjelpsatsen fra 1 140 kroner til 1 180 kroner fra 1. juli 2023. Samlet foreslås bevilgningen økt med 37,4 mill. kroner», skriver regjeringen. Satsen øker, og det er veldig positivt. Husk at dersom...

les mer