Advokatforeningen om hvitvasking

feb 26, 2018

Advokatforeningen gjør oppmerksom på at alle advokater må ha skriftlige rutiner og risikovurdering av egen virksomhet.

I tillegg må det kunne dokumenteres hvordan hvitvaskingskontrollen håndteres.

Alle advokater er videre pålagt å gjennomføre opplæring i hvitvaskingsregelverket.

Les mer her