Effektivisering av digital straffesakshåndtering

feb 16, 2024Meld deg på gratis kurs i effektiv håndtering av straffesaksdokumenter.

 • 16:00 – 16:30 Oppmøte + kaffe og pizza
 • 16:30 – 18:00 Effektivisering av arbeid med politisaker ved bruk av DIGISAK med Katarina Borch Helsengreen og Stian Kjensli fra Advokatfirmaet Rogstad
 • 18:00 – 18:45 Foredrag i utmåling av personskadeerstatning – kort «sjekkliste» for straffeadvokater – ved Professor dr. juris Morten Kjelland
 • Hvordan håndtere både enkle og komplekse dokumentfiler effektivt
 • Sammenligning av hoveddokumentlister fra politiet, med tilhørende rapport som på sekunder skiller ut alle nye, fjernede og ikke-søkbare dokumenter
 • Hvordan tekstbehandle (OCR-behandle) ikke-søkbare dokumenter slik at de kan søkes i
 • Ved flere oversendte hoveddokumentlister: Hvordan søke effektivt mellom alle samlinger med kun étt søk
 • Hvordan bokmerke sider og opprette mappestruktur til for eksempel krysseksaminasjon, bokmerker for prosedyre og bevisvurdering, og hvordan legge til egne kommentarer og merknader til disse
 • Hvordan enkelt overføre bokmerker, kommentarer og markeringer til ny hoveddokumentliste der sidene har ny plassering

De demonstrerer verktøy utviklet for å maksimere utbyttet av faktisk tidsbruk – for alle som arbeider med straffesaker

 • De fire grunnleggende utmålingsprinsippene
 • Erstatningsposter og skjæringstidspunkter
 • Beregning av inntektstap – premissene for bruk av Compensatio
 • Merutgiftserstatning: mangfoldet av merutgiftstyper og utviklingstrekk i nyere rettspraksis
 • Menerstatning og oppreisning – utvalgte spørsmål i lys av nyheter fra Høyesterett
 • Kort om tredjepartstap