Rettshjelpsatsen øker

jun 14, 2023

«Som følge av den ekstraordinære lønns- og prisjusteringen, øker rettshjelpsatsen fra 1 140 kroner til 1 180 kroner fra 1. juli 2023. Samlet foreslås bevilgningen økt med 37,4 mill. kroner», skriver regjeringen.

Satsen øker, og det er veldig positivt. Husk at dersom du startet arbeidet med saken før 1. juli og avslutter den f.o.m. 1. juli, bør du regne alt på nytt. Hvis du ikke gjør det, kan du tape mye penger for arbeidet ditt. Advocate Desktop salærskjema vil beregne alt automatisk, og du har mer tid til juss.

Dette er markedets eneste fullt integrerte løsning, som sparer deg for verdifull tid og sikrer korrekte offentlige satser. Verktøyet er alltid oppdatert med gjeldende regler og gir både advokater og innvilgende myndighet bedre oversikt, kontroll og sikkerhet.

Modulen er programmert i henhold til salærforskriften og henter automatisk relevant informasjon fra Advocate Desktop. Stadig flere advokater ser verdien av denne enkle løsningen med en rekke tidsbesparende funksjoner, som blant annet:

  • automatisk utfylling med korrekte satser
  • avrundingsregler satt i system
  • oversikt over fengslingsmøter
  • oversikt over dager i varetekt
  • utregning av korrekt faktureringsgrunnlag til domstolen

Få med det du skal ha i off. salær.

Kontakt oss gjerne hvis du ønsker mer informasjon.

"*" obligatorisk felt