Utredningstjeneste ScanCrash

mar 23, 2020

Utredningstjeneste Scan Crash

ScanCrash er et avansert simulasjonsprogram som brukes for å gjenskape hendelsesforløpet og simulere trafikkulykker. Programmet er verdensledende på markedet og rekonstruerer ulykker med alle typer kjøretøy og alle typer trafikanter.
Rapporter bygget på ScanCrash kan brukes i straffesaker som bevis for hendelsesforløp. ScanCrash brukes blant annet av Statens Vegvesen og Statens Havarikommisjon i Norge,  og Forsvaret og Statens Bilinspeksjon i Danmark. Flere bilprodusenter har valgt å bruke dette verktøyet til simulering og etterkontroll av bilulykker og andre trafikkuhell.

Mange rapporter rekvireres av politiet for beregning av hastigheter og andre fakta for rekonstruksjon/simulering av alvorlige ulykker. Ingeniører benytter programmet for å  rapportere fra alle typer trafikkulykker for bruk  i straffesaker og sivile saker. ScanCrash (PCcrash) er en uomtvistet norsk og internasjonal standard innen sitt fagområde.

Rekon DA har avtale med Jussystemer og tilbyr utredningstjenester innen rekonstruksjon av trafikkulykker.  Ta kontakt med Rekon DA for mer informasjon.