Versjon 2.0 av Personskadeportalen er faset helt inn!!!

jul 7, 2023

Hva du finner i Personskadeportalen

Hjelpeskisser

Hjelpedokumentene består av skisser, tabeller og andre visualiseringer over ulike emner. De kan fritt benyttes i prosedyrer og saksbehandling, og kan lastes ned som PDF – og deretter kan du printe ut i en utskriftsvennlig versjon – eller selv laste opp i Aktørportalen.


Nyttige lenker

Fagportalen inneholder også en lenkesamlinger, og de finner du på hver temaside. Lenkesamlingene skal raskt og enkelt gi deg tilgang til sentrale oppslagssteder.


Filmer og e-kurs

Fagportalen inneholder en rekke filmer, som enten er frittstående forklarings-videoer eller inngår som del av våre e-kurs. Videoene er tematisert og søk-bare, slik at du enkelt kan finne frem til rett oppslagssted. De kan spilles av på alle enheter og tilpasser seg automatisk bredbåndskvaliteten du har.


Kilder om personskaderett – alltid oppdatert og ferdig systematisert!

Portalen gir oppslag både etter kildetyper og ulike temaer, innen blant annet bilansvar, yrkesskadeansvar, pasientskadeansvar, voldsoffererstatning, transportansvar og diskrimineringserstatning.


Tematiserte domssitater

Sentrale domssitater er trukket ut og systematisert av professor Morten Kjelland, som her har strukturert dommene. Nøkkelord er uthevet, slik at det skal være enkelt å finne frem relevante argumenter for saksbehandling og prosedyrer. Du kan søke på temaer og gjøre fritekstsøk.


Litteraturoversikt

Oversikter over sentral erstatningsrettslig litteratur finner du på hver enkelt temaside i portalen. Der er all sentral litteratur om det aktuelle samlet. Litteraturbasen består av lenker til bøker og artikler, hvor en rekke er lenket til Lovdata Pro og andre databaser slik som Juridika og Rettsdata. Du kan søke på forfatter, tidsskrift, årstall – i tillegg til å gjøre fritekstsøk.


Og mye mer!

Om du ønsker en visning av portalen, kan dette settes opp på et tidspunkt som passer for deg og eventuelt andre i din virksomhet. Visningen foregår på Zoom/Teams og tar normalt 20 minutter. Visningen koster selvsagt ikke noe.


Velg visning eller bestilling(Påkrevd)