Viktige endringer i revidert statsbudsjett 2023

jul 6, 2023

Alderspensjoner og AFP får et eget økt skattefradrag.

Dette gjelder for pensjoner opp til 246.800 kroner (før revidert statsbudsjett var det på 219.950 kroner).

Har du høyere pensjonsinntekt enn dette, blir reduksjonsbeløpet (32.825 kroner) redusert med 16,7 prosent opp til en pensjonsinntekt på 376.350 kroner. (før revidert var det på 331.750 kroner).

Deretter med 6,0 prosent. Hvis pensjonsinntekten er høyere (altså 247.800 kroner ved første trinn), blir reduksjonsbeløpet redusert med 16,7 prosent av forskjellen.

Endringene har kommet midt i året 2023 men gjelder fra 01.01.2023 slik at inntektstapsberegninger der man har alderspensjon/AFP inntekter bør kalkuleres på nytt.


Offentligsalærsats

Timesatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punktum skal være 1 180 kroner med virkning fra 1. juli 2023.

Egenandel frirettshjelp (grunndelen) er dermed også økt fra 01.07.2023

Husk! Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet.


Forsinkelsesrente

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 11,75 prosent fra 1. juli 2023.


Klientkonti

Ved stigende rente på innskudd er det meget viktig å sørge for at  Forskrift til domstolloven kapittel 11 (Advokatforskriften) § 3-3. Renter på klientbankkonto følges:
«rentene som opptjenes på klientbankkontoen, skal tilfalle klientene med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt. Advokaten plikter likevel ikke å avregne rentebeløp som for den enkelte klient i samme sak ikke overstiger et halvt rettsgebyr.«

Rentene utbetales til klienten ved avregning av saken. Klienten kan likevel ikke kreve å få rentene utbetalt før disse er kreditert klientbankkontoen.

Ved tilnærmet 0% rente de siste årene har man kanskje ikke hatt fokus på dette.

Funksjonalitet for dette er standard i Advocate Desktop Plus.


 Kontakt oss gjerne hvis du ønsker mer informasjon.

Send inn skjemaet nå så kontakter vi deg for en prat.

"*" obligatorisk felt