Endringer i forskrift om salær

jan 2, 2017

Endringer i forskrift om salær fra det offentlige til advokater mv.:

§2. første ledd

Salærsats endres fra 01.01.2017 fra kr 995,- til kr 1 020,-
(timesats som gjaldt da arbeidet ble avsluttet).

§8Reisefravær

I tidsrommet kl. 0800-1600 på hverdager (mandag til fredag) gis godtgjøring for reisetid og annet fravær. Til andre tider gis godtgjøring for reisetid.
Salæret fastsettes til halvparten av salærsatsen. Godtgjøring gis kun for sammenhengende fravær ut over 30 minutter.

Les mer her.