Alderspensjoner og AFP får et eget økt skattefradrag. Dette gjelder for pensjoner opp til 246.800 kroner (før revidert statsbudsjett var det på 219.950 kroner). Har du høyere pensjonsinntekt enn dette, blir reduksjonsbeløpet (32.825 kroner) redusert med 16,7 prosent...

les mer