admin44

3. utgave av Erstatningsrett – en lærebok | Morten Kjelland

3. utgave av Erstatningsrett – en lærebok | Morten Kjelland

Erstatningsrett - en lærebok er en bred fremstilling av norsk erstatningsrett og beskriver samtidig erstatningsrettens internasjonalisering. Boken gir en helhetlig fremstilling av erstatningsrettens to hovedspørsmål: Foreligger det erstatningsansvar? Og i så fall,...

les mer
Versjon 2.0 av Personskadeportalen er faset helt inn!!!

Versjon 2.0 av Personskadeportalen er faset helt inn!!!

Hva du finner i Personskadeportalen Hjelpeskisser Hjelpedokumentene består av skisser, tabeller og andre visualiseringer over ulike emner. De kan fritt benyttes i prosedyrer og saksbehandling, og kan lastes ned som PDF - og deretter kan du printe ut i en...

les mer
Viktige endringer i revidert statsbudsjett 2023

Viktige endringer i revidert statsbudsjett 2023

Alderspensjoner og AFP får et eget økt skattefradrag. Dette gjelder for pensjoner opp til 246.800 kroner (før revidert statsbudsjett var det på 219.950 kroner). Har du høyere pensjonsinntekt enn dette, blir reduksjonsbeløpet (32.825 kroner) redusert med 16,7 prosent...

les mer
Rettshjelpsatsen øker

Rettshjelpsatsen øker

«Som følge av den ekstraordinære lønns- og prisjusteringen, øker rettshjelpsatsen fra 1 140 kroner til 1 180 kroner fra 1. juli 2023. Samlet foreslås bevilgningen økt med 37,4 mill. kroner», skriver regjeringen. Satsen øker, og det er veldig positivt. Husk at dersom...

les mer