admin54

Utredningstjeneste ScanCrash

Utredningstjeneste Scan Crash ScanCrash er et avansert simulasjonsprogram som brukes for å gjenskape hendelsesforløpet og simulere trafikkulykker. Programmet er verdensledende på markedet og rekonstruerer ulykker med alle typer kjøretøy og alle typer...

les mer
Advokatforeningen om hvitvasking

Advokatforeningen om hvitvasking

Advokatforeningen gjør oppmerksom på at alle advokater må ha skriftlige rutiner og risikovurdering av egen virksomhet. I tillegg må det kunne dokumenteres hvordan hvitvaskingskontrollen håndteres. Alle advokater er videre pålagt å gjennomføre opplæring i...

les mer
4 tips til opprydding i biblioteket

4 tips til opprydding i biblioteket

1. Sjekk at alle bøker har strekkode/er registrert i Bibjure 2. Plasser uregistrerte bøker etter forhåndsdefinert Bibjure indeks 3. Sjekk utlånsstatistikk og purre opp utlånte bøker 4. Rydd vekk eldre utgaver og sjekk at dere har nyeste utgave av boken...

les mer
Endringer i forskrift om salær

Endringer i forskrift om salær

Endringer i forskrift om salær fra det offentlige til advokater mv.: §2. første ledd Salærsats endres fra 01.01.2017 fra kr 995,- til kr 1 020,-(timesats som gjaldt da arbeidet ble avsluttet). §8. Reisefravær I tidsrommet kl. 0800-1600 på hverdager (mandag...

les mer